Παροχές Ταμείων PDF Εκτύπωση E-mail

 

Τ.Σ.Α.Υ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας στο Τ.Σ.ΑΥ

2.Ιατρική βεβαίωση παθολόγου ή νευρολόγου.

ΣΥΝΤΑΞΗ

1.Γνωμάτευση γιατρού για την πάθηση του.

3.Να έχει συμπληρώσει δεκαπέντε χρόνια εργασίας.

2.Βεβαίωση διακοπής από τον ιατρικό σύλλογο.

4.Η διαδικασία κινείται υπηρεσιακώς και τα άτομα δεν χρειάζεται να περάσουν από επιτροπή.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος.

2.Γνωμάτευση από γιατρό.

3.Περνάει από την επιτροπή του ΙΚ.Α

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΟΥ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση για χορήγηση επιδόματος.

2.Γνωμάτευση από νοσοκομείο.

3. Μόνο όταν το άτομο συνταξιοδοτείται.

ΣΥΝΤΑΞΗ

Δικαιολογητικά για πλήρη σύνταξη:

1.Έντυπη αίτηση

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Διακοπή εφορίας.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί το επάγγελμα

Δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω αναπηρίας:

1.Αίτηση στο ταμείο.

2.Να περάσει από επιτροπή για το ποσοστό.

3.Το ποσό είναι το ίδιο ανεξαιρέτως του ποσοστού,πάνω από 67% περνάει.

Τ.ΑΠ.Ι.Λ.Τ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

1.Αίτηση από άμεσα ασφαλισμένο που να ζητά το επίδομα.

2.Γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο.

ΣΥΝΤΑΞΗ

1.Πρέπει να έχει δέκα χρόνια εργασίας.

2.Εξαρτάται από τα ένσημα που έχει.

3.Υποβολή αίτησης στο ταμείο

Τ.Α.Δ.Κ.Υ

Δεν χορηγεί στους ασφαλισμένους τους το επίδομα παραπληγίας και χρειάζεται να πάρουν βεβαίωση που να αναφέρει ότι δεν το χορηγούν.

NAΤ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

1.Γνωμάτευση από Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο από Κρατικό Νοσοκομείο.

2.Βιβλάρειο ασθενείας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Το άτομο πρέπει να έχει κλείσει πέντε χρόνια και να έχει εργαστεί τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

1.Αίτηση στο ταμείο για σύνταξη σπαστικής παραπληγίας.

2.Εξέταση από το γιατρό του ταμείου και από το γιατρό του Ι.Κ.Α

3.Χρειάζεται να πάει στο Ι.Κ.Α της περιοχής του για να πάρει παραπεμπτικό για να περάσει από το γιατρό του Ι.Κ.Α

ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

1.Αίτηση για να περάσει από υγειονομική επιτροπή από το ΙΚΑ.

2.Αίτηση για να περάσει από υγειονομική επιτροπή από το ταμείο του.

3. Αν κάποιος έχει μπει στο ΤΕΑΠΕΤΕ με τον ευεργετικό νόμο μπορεί να πάρει σύνταξη μόνο αν έχει εξελιχθεί η πάθηση. αλλιώς στα δεκαεφτά χρόνια με αποδοχές εικοσαετίας.

ΤΑΠΟΤΕ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

1. Γνωμάτευση Κρατικού νοσοκομείου από νευρολόγο για την βεβαίωση της πάθησης του.

2.Αίτηση στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει για να περάσει από υγειονομική επιτροπή.

3.Η απόφαση βγαίνει από το ΤΑΠΟΤΕ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Αίτηση Πατησίων 60 στο 10434 τμήμα μητρώου συντάξεων.

2. Γνωμάτευση από Νευρολόγο από Κρατικό Νοσοκομείο που να αναφέρει για την πάθηση της.

ΤΣΑ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

1. Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος παραπληγίας -τετραπληγίας

2. Γνωμάτευση από γιατρό-Νευρολόγο Κρατικού Νοσοκομείου για τη βεβαίωση της πάθησης του.